Konveksaj aroj kaj funkcioj

: Kiselman, Christer Oscar
: 1991

Kiselman, Christer Oscar Memprezento de Christer Oscar Kiselman Mi estis elektita al la Akademio de Esperanto en 1989 sekve de invito fare de ties tiama prezidanto, Andr´e Albault, kaj estis reelektita en 1998. Mi membras en la sekcioj pri la ˆgenerala vortaro, pri gramatiko, kaj pri prononco. Mi nun estas kandidato por tria na˘ujara periodo, 2007 2016.


La celo de tiuj  ĉi notoj estas prezenti la bazajn ecojn de konveksaj aroj kaj funkcioj.
Precipe ni pritraktas la teoremojn pri apartigo de aroj kaj la koncepton de ekstrema punkto. La teoremoj pri apartigaj hiperebenoj kondukas nin al studo de dualeco, kiun ni esprimas per la transformo de Fenchel kaj la apoga funkcio. Mi lekciis pri tiu temo en San Marino en septembro 1990, kadre de la sepa Sanmarina Universitata Sesio de la Akademio Internacia de la Sciencoj.


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren