300-Sopir-al-Sudoj

:


Vortoj de Kompilinto

Por faciligi lernadon kaj studadon pri Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan), unu el ĉinaj fiksformaj poemoj, ni kompilis  ĉi  tiun  kolekton,  kiu entenas 314 pecojn de Sopir-al-sudo verkitajn de dek aŭtoroj. Sopir-al-sudo estas unu el la plej ŝatataj fiksformaj poemoj kaj populariĝas en ĉina popolo, precipe en ŝatantoj de ĉina antikva kulturo.
Sopir-al-sudo havas jenan skemon: kvin versoj de 35,77,5 silaboj  laŭ  rimaranĝo  de  xa,xa,a
(x=senrima).
kompilinto


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren