300 Dekses-Silaboj

:
: 2007

Vortoj de Kompilinto

Por faciligi lernadon kaj studadon pri Dekses-Silabo (ĉine: Shiliuziling), unu el ĉinaj fiksformaj poemoj, ni kompilis ĉi tiun kolekton, kiu entenas 50 titolojn kun 300 pecoj de Dekses-Silabo verkitajn de dek du aŭtoroj. Dekses-Silabo estas unu el la plej ŝatataj fiksformaj poemoj kaj populariĝas en ĉina popolo, precipe en ŝatantoj de ĉina antikva kulturo.
Dekses-Silabo havas jenan skemon: kvar versoj de 1,7,35 silaboj laŭ rimaranĝo de aaxa (x=senrima).

Vejdo
 


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren