La Perdita Princino de Oz

: BAUM, Lyman Frank
: 1917

BAUM, Lyman Frank Lyman Frank BAUM estis usona verkisto. Baum naskiĝis en Chittenango, Nov-Jorkio. Sian junaĝon li pasigis en la luksa bieno de siaj gepatroj. En la jaro 1882 li edziĝis al Maud GAGE kaj transloĝiĝis kun ŝi al Suda Dakoto.

Ilustrita de Neill, John R. (John Rea), 1877–1943
Tradukita el  la Angla al Esperanto de Broadribb, Donald (Donald Richard),  1933–  Unue eldonita en la Angla kiel The Lost Princess  of Oz de Reilly &  Britton, 1917.
Unue eldonita en Esperanto de Bookleaf Publishing,  1996.

AL MIAJ  LEGANTOJ

Kelkaj el miaj  junaj legantoj produktas  mirindajn imagaĵojn. Tio plaĉas al mi. Imago  portis la homaron tra  la  Malluman  Epokon  al  ĝia  aktuala nivelo  de civilizacio. Imago  instigis  Kolumbon   trovi  Amerikon. Imago  instigis  Franklinon trovi  elektron. Imago donis al ni la vapormotoron,   la telefonon, la  parolmaŝinon kaj  la  aŭtomobilon,  ĉar necesis  revi  pri ili antaŭ ol realigi ilin. Do  mi kredas  ke revoj-kiujn oni spertas dum   la   tago   kun    malfermaj  okuloj   kaj    plene funkcianta  cerbaparato-verŝajne kondukos al  plibonigo de   la   mondo.   La   imagoplena  infano   fariĝos   la imagoplena  viro   aŭ   virino   kiu  plej   verŝajne  kreos, inventos,    kaj    tiel   evoluigos    civilizacion.   Elstara edukisto informas  min  ke  ferakontoj   estas valoregaj por  evoluigi la  imagadon de infanoj. Mi  kredas tion.
Inter  la  leteroj kiujn   mi  ricevas  de  infanoj  estas multaj kun sugestoj pri “kion priverki en la sekva  Oz-
Libro”. Kelkaj el la proponataj ideoj  estas  interesegaj, aliaj  estas  tro  ekstravagancaj   por   konsidero-eĉ  en ferakonto.  Tamen,  ĉiuj   plaĉas  al  mi,  kaj   mi  devas agnoski ke la ĉefideo en  “La Perdita Princino de Oz” estas sugestita   al  mi  de  dolĉa dekunujara  knabineto kiu vizitis  min por  paroli pri  la Lando Oz. Diris ŝi: “Mi  s’pozas  ke  se Ozma  iam  perdiĝus, aŭ  ŝteliĝus, ĉiu en Oz  multe bedaŭrus.”
Jen ĉio, sed tute sufiĉa bazo sur kiun konstrui ĉi tiun rakonton. Se vi plezuriĝos  per la rakonto,  danku pro  tio  la  lertan  sugeston de  mia  amikineto. Kaj, parenteze,   ne  hezitu   skribi  al   mi   viajn   proprajn proponetojn kaj  sugestojn,  tiajn  kiuj  rezultas el viaj propraj revoj.  Ili  nepre  interesos min,  eĉ se mi  ne povos utiligi  ilin en rakonto, kaj  la  simpla fakto ke vi ja  revis plezurigos  min  kaj  estos bone por  vi.  Ĉar, efektive,  kara leganto, ĉi tiuj  rakontoj pri Oz estas nur viaj kaj  miaj,  kaj  ni estas partneroj. Dum vi plu volos legi ilin mi provos verki  ilin, kaj  mi emas kredi ke la sekvanta  rakontos  kelkajn  surprizajn aventurojn de la “Stana  Lignohakisto  de Oz” kaj  liaj kamaradoj.
L. FRANK BAUM,


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren