La Kantistino

: Hauff, Wilhelm


Hauff, Wilhelm Wilhelm Hauff naskiĝis en Stuttgart en 1802. La famaj germanaj poetoj Uhland, Kerner, Mörike kaj Hölderlin, al kiuj, pro ilia komuna patrujo, oni donis la nomon "_Schwäbischer Dichterkreis_" (Svabuja poetaro), estis liaj samtempuloj kaj samlandanoj.

Novelo

El la germana originalo tradukis

Eugen Wüster

Berlin 1921

Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek

Copyright 1921 by Friedrich Ellersiek, Berlin.

Antaŭparolo de la tradukinto

Iomete atingi tion, kion oni postulas de nacilingva traduko, t. e.
forgesigi al sperta legonto, ke la originalo ne estas verkita en lia
patrina lingvo, kaj havigi al li ne nur pensojn, sed ankaŭ
sentimentojn, estis la celo de mia provo.

Vieno, 1an de jan. 1917.

Antaŭ la preso ankoraŭfoje trarigardante la manuskripton mi
ŝanĝis diversaĵojn, sed ĝenerale ne volis kontraŭagi la tiaman
intencon.

Berlino-Charlottenburg, febr. 1921.

E. W.
 


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren