La ekologiismo kaj la sindikatismo kiel kunfandiĝintaj luktoj

ĜENERALA KONFEDERACIO DE LA LABORO

:


Elteneblaj rilatoj de ĉiuj la homoj kun la medio sekurigendas, ke la
riĉfontoj de la tero estu egalece disdonitaj inter ĉiuj la personoj, tiuj
ekzistantaj kaj tiuj ekzistontaj, inter la sudo kaj la nordo. Tio implicas
elradikan ŝanĝon de la homaj agadoj al formoj socie justaj kaj
respektemaj kun la komuna natura bazo.
Ni postulas por la personoj indajn kaj neekspluatadajn laborojn, kiuj
kontribuu plenumi la individuajn kaj kolektivajn aspirojn. La koncepton
pri laboro oni ne devas kompreni nur kiel laboron pagitan per salajro, sed
ĝi devas enhavi la zorgadon kaj restarigon de la sano kaj la energio de la personoj.


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren