AKTOJ de la AKADEMIO

1963 - 1967 2-a eldono

:
: 2007

: 978-90-811870-1-5

Ĉi tio estas reeldono de la Aktoj de la Akademio 1963-1967, unue publikigitaj en la jaro
1967-a kaj tiam presitaj en Nederlando (ĉe “Zwagers, Rotterdam”).
Ni skanis la presitan kajeron, kaj prilaboris la skanaĵon komputile por krei tiun ĉi novan
eldonon. Ni provis kiom eble fidele redoni la tipografion de la antaŭa eldono, sed la
paĝodivido estas tamen alia en tiu ĉi nova eldono. Malgravajn preserarojn ni korektis
senkomente.


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren