Proverboj: uzoj kaj interpretoj

: BAVANT, Marc


BAVANT, Marc Marc BAVANT (1957) estas franca esperantisto kaj inĝeniero. Li estas diplomito de la Pariza Instituto pri Minejoj, kaj laboras profesie en la kampo de komunik-retoj. Esperantisto ekde 1980 (pedagogia Atesto pri Kapableco de Franca Esperanto-Instituto). Li kreis la TTT-ejon de Junulara Esperanta Franca Organizo kaj okupiĝis pri reta Esperanto-instruado kaj Esperanta leksikografio kadre de la projekto REVO. Membro de la Akademio de Esperanto ekde 2004.

En tiu ci eseo ni do komencos per provo pritaksi la verkon [Z 1974], komparante gin kun aliaj
prezentoj de la sama materialo, kun aliaj proverbaroj, kaj demandante nin pri la ebleco difini
la temon de proverbo. Poste ni turnos la atenton al la tradicia uzo de proverboj, al ilia
nuntempa malfavora famo, kaj ankau al la necesa kono de la kunteksto por guste „decifri”
ilian signifon. Sekvos analizo de la formaj kriterioj, lau kiuj iu frazo povas esti konsiderata
proverbo. Fine ni montros la avantagojn de instrucela uzo de proverboj en paroligaj ekzercoj,
ilian valoron por ampleksigi la fonajn kulturajn sciojn de la lernantoj, kaj ilian potencialon por
frazeologia ricigo de la lingvo.


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren