Vortkreaj procezoj de Esperanto

: Kiselman, Christer Oscar
: 1991

Kiselman, Christer Oscar Memprezento de Christer Oscar Kiselman Mi estis elektita al la Akademio de Esperanto en 1989 sekve de invito fare de ties tiama prezidanto, Andr´e Albault, kaj estis reelektita en 1998. Mi membras en la sekcioj pri la ˆgenerala vortaro, pri gramatiko, kaj pri prononco. Mi nun estas kandidato por tria na˘ujara periodo, 2007 2016.

En tiu ĉi artikolo mi volas prezenti kelkajn pensojn pri la vortfarado en Esperanto.
Mi provos montri ke la matematika koncepto de transformo donas taŭgan modelon
por kelkaj el la vortkreaj procezoj de la lingvo, speciale por la derivo per su ksoj, kie
la simpla apudmeto de morfemoj ne taŭgas.
Mi sincere dankas al Dario Besseghini, Josef Kavka, Ingrid Maier, Sergeo Pokrovskij,
Klaus Schubert kaj Hartmut Traunmuller pro valoraj komentoj al antuaŭa versio
de tiu ĉi artikolo.


0 komentoj  

, skribu komenton:
supren